tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
 


Hoola Bandoola Bands Pris
till Björn Afzelius minne
 

1996 återförenades Hoola Bandoola Band - 20 år efter sin upplösning 1976.
Hoola Bandoola Band gjorde sommaren och hösten 1996 ett 50-tal konserter med en publik på närmare 200 000 personer. Detta blev också Björn Afzelius sista stora turné. Konserterna i Landskrona, Malmö och Göteborg spelades in.
I samband med Björns död 1999 gav Hoola Bandoola Band ut valda delar av dessa inspelningar på liveskivan "…för dom som kommer sen". Allt överskott från försäljningen av skivan går in i en fond som förvaltas av Stiftelsen Hoola Bandoola Band. Denna stiftelse delar sedan år 2002 ut ett pris - Hoola Bandoola Bands pris till Björn Afzelius minne - i anslutning till Björns födelsedag den 27 januari. Priset ska gå till någon eller några som enligt vår uppfattning har "verkat i Björn Afzelius anda".
 
 
     

2011 års stipendiater:

Flattr AB

"för att i strid med mäktiga imperier dra en lans för global yttrandefrihet"
 

Emil Jensen, Afzeliuspriset

Mats Persson, Bernt Andersson, Mikael, Peter, Per-Ove "Muffe" Kellgren,
Leif, Linus, Joel, Arne Franck, Peter Clemmedson och Håkan Skytte
(Foto: L. Hejll)
 
 

2010 års stipendiat:     Fredrik Gertten


"för hans livslånga, konsekventa och orädda kamp för människans och kulturens frihet oavsett om motståndarna varit malmöitiska betongpolitiker eller multinationella bananbolag"

 
Fredrik Gertten  

Emil Jensen, Afzeliuspriset

Peter Clemmedson, Mikael, Per-Ove "Muffe" Kellgren, Arne Franck och Håkan Skytte
Agnes Gertten, Fredrik Gertten och Ebbe Gertten
(Foto: L. Hejll)
 
 

2009 års stipendiat:     Emil Jensen
 

Afzeliuspriset 2008

Emil Jensen, Afzeliuspriset

Håkan Skytte, Per-Ove "Muffe" Kellgren, Peter Clemmedson, Emil Jensen, Mikael och Arne Franck
(Foto: L. Hejll)
 
 

2008 års stipendiat:    Johan Ehrenberg

Johan Ehrenberg ”för sin outtröttliga kamp mot förljugna media, nyliberala dimridåer och hoten mot människans livsmiljö”.

Afzeliuspriset 2008

Per-Ove "Muffe" Kellgren, Lars Åke Hjort, Mikael, Håkan Skytte, Arne Franck,
Peter Clemmedson och Bernt Andersson

 Johan Ehrenberg, liggande.
(Foto: Louise Nessim)
 
 

2007 års stipendiater:    Erik Wijk och Åsa Linderborg"För att modigt och konsekvent i tal och skrift försvara det irakiska folkets rätt till frihet och självbestämmande".
 

Bernt Andersson, Mikael, Åsa Linderborg, Håkan Skytte, Erik Wijk, Per-Ove "Muffe" Kellgren ,
Peter Clemmedson och Arne Franck


 

2006 års stipendiat:   Anita d`Orazio
För outtröttligt ideellt arbete med att hjälpa och stödja de asylsökande som tvingas hålla sig gömda i Sverige.

 
 
Anita d'Orazio framför Per-Ove "Muffe" Kellgren , Peter Clemmedson, Mikael,
Håkan Skytte, Bernt Andersson och Arne Franck


 

2005 års stipendiater:

Peter Birro och Agneta Fagerström-Olsson
För att i ord och bild ha skildrat och konsekvent tagit ställning för underklassen i Sverige

Nabila Abdul Fattah
För att med hjälp av musiken och orden ha haft modet att korsa såväl nationella och språkliga som mentala och sociala gränser

 


Peter Birro, Agneta Fagerström-Olsson och Nabila Abdul Fattah som blev 2004 års stipendiater.
Bakom: Lars Åke Hjort, Mikael, Povel Randén. Arne Franck, Peter Clemmedson, Håkan Skytte och
Per-Ove "Muffe" Kellgren                                               (Foto: Jesper Jakobsen)


 
 

2004 års stipendiater:    Asylgruppen i Malmö


 

Monica Bermstem från Asylgruppen i
Malmö som blev 2004 års stipendiater.
     
Motiveringen lyder:
”För värnande av medmänsklighet och rättsäkerhet också för de allra mest utsatta.”
Prisutdelningen kommer att ske på Malmö Konsthall söndagen den 25 januari kl. 15.00. I samband med prisutdelningen kommer Hoola Bandoola Band att framföra en sång. Förfriskningar kommer att serveras och möjlighet ges att ställa frågor till medlemmar av Asylgruppen.

 
Hoola Bandoola Band 2004 (Foton: Louise Nessim)
 
 

 


Priset 2003 gick till Andreas Malm ”för hans aktiva solidaritet med det palestinska folket”.


 

Andreas Malm är författare till ”Bulldozers mot ett folk - Om ockupationen av Palestina och det svenska sveket” (Agora). Han har vistats regelbundet på de ockuperade områdena och skrivit om den israelisk-palestinska konflikten sedan 1996. I april 2002 åkte han till Västbanken för att ansluta sig till International Solidarity Movement (ISM), vars aktivister försökte skydda palestinierna i de självstyrande enklaverna under den återinvasion som då pågick. Tillsammans med en kamrat var han den förste utifrån som tog sig in i flyktinglägret i Jenin efter massakern där. Boken bygger på dessa erfarenheter och riktar skarp kritik mot den svenska regeringens linje i Palestinafrågan. Den utmynnar i en uppmaning till gräsrotsaktivism till stöd för palestinierna, med ISM och bojkott av israleiska produkter som främsta verktyg. Andreas Malm var drivande i tillkomsten av ISM-Sverige, som sedan i maj 2002 har skickat omkring 80 aktivister som mänskliga sköldar till de ockuperade områdena. Nu arbetar han som essäredaktör på Arbetaren.

 

2002 års pristagare Janne Josefsson och Hannes Råstam fick priset ”för sin granskning av polisens agerande under EU-toppmötet i Göteborg”.