tillbaka
tillbaka
tillbaka
tillbaka
 
 
 
Brev till Mikael 1973
 
17.3 73

Bästa Mikael!

Här några synpunkter på er "Blå skiva" + lite annat från din (er) trogna beundrare i Borås!!

1- Det är bra att ni i texterna inte använder ord som revolution o kapitalism osv – vad ni avser kommer ändå fram och genom att inte använda de där orden når ni lättare respons hos den publik som annars skulle slagit ifrån sig med händer och fötter, tror jag. – Jag kan t.ex. använda era dikter (som till 100 % går hem tack vare musiken) och eleverna drar de rätta (!!!) slutsatserna, utan att de där ovan nämnda, "laddade" orden behöver användas. (Jag undervisar å gymn.skolans vårdlinje och där diskuterar vi ofta situationen för samhällets olycksbarn liksom kontaktlösheten i vårt samhälle)

2- "Herkules" fungerar utmärkt som brygga mellan det förgångna och vår tid – när man tar upp Stiernhielm.

3- Ang 1789+0 (Vad syftar titeln på, va!)
Som Grupp-8 medlem hade jag gärna istället för:
"De säger att vi hör samman
att vi är bröder allihop" Sett: syskon

"Men när tiderna blir knappa
och man ska prova det som band
då är det slut på allt tal
om broderskap" Sett: syskonskap


Obs! Ordvalet betyder mkt i indoktrinerande syfte!! På eng. är ju "man" samma som människa och man. HU!

4- Tycker du inte att bifogad affisch (som gjorde reklam för en utställn. å Lunds Konsthall för ngn månad sedan) fint illustrerar innehållet i "Keops pyramid"?

5 - I Skåne turnerar sedan ngn månad en grupp – Musikteatergruppen Oktober – (Se bifogade stenciler - inf. + rec.). – Musiken till Lars Forssells Oktoberdikter är fantastisk – gjord av en Anders Lindstöm (utbildad vis scenskolans lyriska gren).
- Gruppen har sökt kontakt med Musiknätet Waxholm ang. inspelning, vet jag, men visst fått neg. svar! (Varför vet jag inte.) - Tycker inte du att det är angeläget att "god" och engagerande lyrik, som är ganska svårtillgänglig, sprids och görs populär till medryckande musik? Om du tycker det, kanske du kunde göra något ang. Musikteatergruppen Oktober!!

6- (Se inte siffran symboliskt för vad som nu kommer!)
Av (porträtt), text och musik att döma verkar du vara en fantastiskt sympatiskt person – att jag lätt hyser beundran för folk med konstnärliga talanger beror nog på att jag själv inga har. - Jag är jordnära, plikttrogen och mycket noggrann – men samtidigt ganska spontan, tror jag, och betraktas kanske som lite udda (inte alltid i positiv mening) av arbetskamrater o dyl.
Bland vänster-folk talar man mycket om att man ska ta kontakt – vara spontan o öm osv. (jfr refrängen till "Herkules") när man som kvinna tar kontakt blir man ofta (fortfarande i vänsterkretsar) betraktad som lite konstig och ens försök avfärdas som sexuell invit istället för ett försök att få allmän mänsklig kontakt o gemenskap. Det vore intressant att höra – vad du som är progressiv i ord (!!) – har att säga i denna fråga – egna erfarenheter å sånt.

Kram

Maj, Borås. 17.3 73