Hoola Bandoola - politiskt popband som nått framgång

Hoola Bandoola Band belade i tisdags Kvällstoppens första plats - de gick förra veckan upp som nykomlig på femte plats. I helgen som gick besökte de Västerås, där de gav en konsert tillsammans med Kustbandet och Södra Bergens Balalajkor. Hoola Bandoola är ett politiskt popband och trots att sådana sällan uppskattas av musiklyssnare har gruppen nått fina framgångar och är nu ett av de stora namnen inom svensk pop. I den här artikeln intervjuas bandets ledare Mikael Wiehe.
 
Hoola Bandoola är en politisk grupp, varför är ni den enda gruppen som gått hem hos massorna?
 
- Anledningen till att det gått så bra är att vår musik är så lättillgänglig. Därigenom når vi en bred lyssnarkrets. Dessutom går vi medvetet in för att undvika slagord i våra politiska texter. Meningen är att texterna inte ska mästra folk utan snarare stimulera allmänhetens politiska medvetande. Socialismen är något positivt och vi jobbar för att bryta ner den kommunistskräck som trots allt finns. Personligen finner jag dock lika stort nöje i att komponera musiken som att skriva texter.
 
Vad anser du om er nya skiva "På väg"?
 
- Vi har gjort tre plattor. Jämförelsevis är den nya skivan ganska lik den första. De är mer musikaliskt varierade än den andra. Första plattan är dock konkretare än den senaste, som handlar mer om en inre verklighet, dvs. om saker som man känner och upplever. Musikaliskt sett har bandet blivit mer rutinerat och perfekt under de två och ett halvt år det existerat. även musikerna har gjort framsteg.
 
Varför är det bara du av bandets medlemmar som gör låtar?
 
- Hittills har bara mina låtar funnits med på skivorna. Det finns dock även andra i gruppen som skriver musik, och det kommer att visa sig i framtiden.
 
Vad är anledningen till att ni fungerar så bra på scen?
 
- Vi arbetar hårt med att nå en god kontakt med publiken. Det är klart att man kan stå och vara inåtvänd med håret ner över ansiktet, se väldigt "svår" ut och braka på en väldigt stark volym. Det gillar jag inte för det fjärmar snarare åhörarna från bandet. Vi försöker undvika artistimagen. Jag vet inte hur väl vi har lyckats - kanske har vi lyckats allt för dåligt. I alla händelser uppträder vi helst inför publik i mindre format. Tusen personer borde vara max. Samtidigt måste det nästan vara så många för att det ska bära ekonomiskt.
 
15 kronor kostar biljetterna till era konserter. är det lönsamt med turnéer?
 
- Ja, stommen i bandets ekonomi är helt klart resandet och spelandet. Men lägg märke till att förtjänsten skall delas på femtio personer när Södra Bergens Balalajkor och Kustbandet ingår i biljettpriset. Från intäkterna skall dras lokalhyra, reklam, resor, mat och hotellrum. Därutöver dras även skatt. Så några miljonärer är vi knappast, fast skivorna ger ju även de en viss inkomst. Målet är att alla i bandet skall ha en inkomst på 2 000 kronor i månaden. Detta har inte uppnåtts ännu.
 
Skivan "På väg" befinner sig på Kvällstoppen. Vad skulle du tycka om en placering på Svensktoppen?
 
- Principiellt är jag emot såväl Kvälls- och Svensktoppen. Skillnaden ligger i att vi själva avgör om vi vill vara med på Svensktoppen eller inte. Kvällstoppenplaceringen kan vi inte göra någonting åt, eftersom den uteslutande är baserad på faktiska försäljningssiffror. Beträffande Svensktoppen så anser jag det fånigt att tävla med musik. Topplistor står för saker som vi bekämpar. Av samma anledning ställer vi inte upp i Ny musik. Däremot uppskattar jag den nya musiktidningen Musikens Makt. Sammanfattningsvis kan sägas att vi gärna vill nå en så bred åhörarskara som möjligt men det skall alltså ske på de villkor vi själva bestämmer.
 
Ni har aldrig tänkt på att använda er av s.k. studiomusiker vid era skivinspelningar?
 
- Eftersom vi bor i Malmö, så försöker vi stimulera musiklivet där. Vi har därför ingen anledning att uppmuntra den blockbildning av musiker som förekommer på massvis med skivor. Om vi skulle ta med några andra musiker, så skulle vi definitivt inte ta med några supermusiker, när det finns så många andra som är bra. Förresten är vi supermusiker själva.
 
Har du själv några favoritgrupper eller favoritmusiker?
 
- Jag lyssnar mycket lite på annan musik, men en av mina favoritgrupper är Södra Bergens Balalajkor. Vidare gillar jag musik av t.ex. Bach, Beatles, The Band och Bob Dylan, dvs. allmängodset.
 
Du är med i ett politiskt popband. Vad anser du om ren underhållningsmusik?
 
- Musiken har så många funktioner. Man vill sjunga för att man är glad, man vill ha musik att dansa till, man vill framföra någonting för andra genom musiken eller man kanske bara vill spela tillsammans i en gemenskap. Musik som enbart utövas i underhållningssyfte är också motiverad. Dock inte topplistmusiken som är fördummande och förslöande. Artisterna i dessa kretsar har en oerhört föraktfull inställning till sin publik. Den måste vi ändra på.
Dave Buster, Vestmanlands Läns Tidning, 1 december 1973