|  Teater |  Sture Starring Story |  
 
 
Hoola Bandoola Band  
I och kring
KANINERNA PÅ NAVARONE

medverkar:

På scen:
Bim Vreeswijk, Ingela Ström
Michael Segerström, Thomas Segerström
Björn Afzelius, Peter Clemmedson,
Arne Franck, Per-Ove "Muffe" Kellgren,
Frans Sjöström, Mikael Wiehe

Ljud och ljus: Håkan Skytte

Bakom kulisserna:
Malin Warne, Tiina Yli-Viikari,
Lars Åke Hjort
     
Pressrelease
Musikteater 1976.
Libretto: Tidningsteatern och Hoola Bandoola Band. Musik: Hoola Bandoola Band
Händelserna i KANINERNA PÅ NAVARONE
utspelar sig i Sverige av idag – ett Sverige som alltsedan kriget tillhört USA's intressesfär. Detta bestämde segerherrarna i andra världskriget på konferensen på Jalta. Vi står under USA och är därmed ett bevakningsområde för CIA.
Detta är orsaken till att vi aldrig får veta något om CIA och Sverige av Palme och hans regering. De kan inte säga något, de samarbetar med CIA. Man lämnar upplysningar om svenska medborgare till CIA genom SÄPO.
Varhelst folket tar makten i sitt land, där stöder också CIA de reaktionära krafterna.

Se på Grekland, se på Chile!
Om socialdemokratin till äventyrs skulle komma på idén att förverkliga sitt program om demokratisk socialism i Sverige så skulle vi snart få se hur man ”räddar demokratin”.

Varför dröjde Sverige med att erkänna PRR?
Varför erkänner Sverige inte MPLA i Angola?
I vems intresse registreras sjukhusanställdas politiska sympatier?
Hur många av oss finns egentligen i CIA's register?
HUR MÅNGA AV OSS ÄR EGENTLIGEN ÖVERVAKADE?

Visste du att
- CIA satsar 25 miljoner pund på legosoldater i Angola?
- CIA bidrager till Vatikanens finanser med ca 3 miljoner dollar till det heliga året?
- CIA har en hemlig avdelning som ska se till att amerikanska myndigheter inte låter lura sig av CIA-propaganda från   andra länder?
- CIA spelar in porrfilmer, bl.a. med en skådespelare som liknar president Sukarno, som används i utpressningssyfte?
- CIA skickar pengar till högerpartier och andra icke socialistiska partier bl.a. i Italien?
- CIA förmedlar pengar från bl.a. oljebolaget Gulf till politiska partier i Europa? 
|  Teater |  Sture Starring Story |