Hoola Bandoola Band och Peps Bluesband och Robert Karl Oskar Broberg 1973
 

Söndagen den 21 oktober kl. 19.30 i Göteborgs Konserthus anordnar Hoola Bandoola Band, Peps Bluesband och Robert K O Broberg en gemensam konsert. Konserten beräknas pågå i ca 2 ½ timme.
Vi vill gärna berätta lite om syftet med denna konsert.
De orkestrar och artister som huvudsakligen ägnar sig åt att spela levande musik respektive uppträda inför publik har länge varit tvingade att göra detta på villkor som andra har dikterat: klubbägare har engagerat orkestrar och artister, som de tror kan öka publiktillströmningen, för att på detta sätt öka sin egen vinst. Konsertarrangörer har arrangerat konserter i hopp om snabba och stora förtjänster. Publiken har fått sitta emellan som den som fått betala ofta alltför höga priser. T.o.m. de statliga kulturorganisationerna typ rikskonserter, som drivs utan vinstintresse, har dåligt utvecklade kanaler för medinflytande från publik och artister. Därför har vi beslutat att anordna konserter själva.
I Göteborgs Konserthus medverkar Peps Bluesband, som spelar blues, Hoola Bandoola Band, som spelar svensk popmusik, samt Robert K O Broberg, som framför egna sånger.
Vid konserten har vi strävat efter att sätta biljettpriset så att det vid ”fullt hus” både skall bli en rimlig förtjänst för de medverkande och en rimlig entréavgift för publiken. Biljettpriset kommer att vara 12 kronor på alla platser. Förtjänsten för de medverkande beräknar vi till ca 300 kronor per person, musiker är ju också tvungna att äta, klä sig och betala hyran.
Vi har också strävat efter att välja lokal som är neutral i det avseendet att alla åldersgrupper skall kunna gå dit utan att känna sig utanför.
Konserten i Göteborg är naturligtvis inte slutmålet. I den första etappen strävar vi efter att utöka kontakten med ytterligare andra musikgrupper och artister och att anordna konserter på fler ställen i Sverige. I ett senare skede hoppas vi kunna ha permanenta lokaler för levande musik, som skall drivas med samma målsättning som konserten.

Detta var en kort presentation.
Vill ni veta mera kan ni ringa oss.

Vänliga hälsningar

Mikael Wiehe . . . . . . . . . . . . . Larsåke Hjort

Malmö, september 1973