"Tre slags musik"
 
Hoola Bandoola Band, Kustbandet och Södra Bergens Balalajkor
 

Lördagen den 10 mars kl. 19.30 ordnar Hoola Bandoola Band, Kustbandet och Södra Bergens Balalajkor en gemensam konsert i S:t Petri Skolans aula i Malmö. Söndagen den 11 mars gör vi samma konsert på AF’s Stora sal i Lund kl.15.00 och kl. 20.00.
Konserterna beräknas pågå cirka tre timmar. Vi vill gärna berätta litet om syftet med dessa konserter.

De orkestrar som huvudsakligen ägnar sig åt att spela levande musik för publik har länge varit tvungna att göra detta på villkor som andra har dikterat: klubbägare har engagerat orkestrar, som de tror kan öka publiktillströmningen, för att på detta sätt öka sin egen vinst. Konsertarrangörer har arrangerat konserter i hopp om snabba och stora förtjänster. Publiken har fått sitta emellan, som den som fått betala, ofta alltför höga priser. T. o m. de statliga kulturorganisationerna typ Rikskonserter, som drivs utan vinstintresse, har dåligt utvecklade kanaler för medinflytande från publik eller artister.
Därför har vi beslutat att ordna konserterna själva.

Vi har strävat efter ett varierat musikutbud – Hoola Bandoola Band spelar svensk popmusik, Kustbandet tjugo- och trettiotalsjazz och Södra Bergens Balalajkor spelar sovjetisk folkmusik – dels för att stimulera förståelsen för olika musiktyper inom en grupp musikintresserade och dels för att nå så många olika grupper som möjligt. Vi har strävat efter att sätta biljettpriset så att det vid utsålda konserter både ska bli en rimlig förtjänst per orkester (ungefär 1.500:-; musiker är ju också tvungna att äta, klä sig, betala hyran) och en rimlig entréavgift för publiken (12:- per person).
Vi har försökt att välja lokaler som är neutrala i det avseendet att alla åldersgrupper ska kunna gå dit utan att känna sig utanför.

Vi ordnade den första konserten på Kongresshallen i Stockholm den 15 december 1972. Framgången där (fullsatt: 1 400 personer) inspirerade oss att göra konserterna i Malmö och Lund. Det är extra roligt, eftersom Södra Bergens Balalajkor och i viss mån Kustbandet har haft små möjligheter att nå publik utanför Stockholm. Södra Bergens Balalajkor spelar för övrigt för första gången i Malmö.

Konserterna i Malmö och Lund är naturligtvis inte slutmålet.
I den första etappen strävar vi efter att utöka kontakten med ytterligare andra grupper, som spelar musik, och att anordna konserter på fler ställen i Sverige. I ett senare skede hoppas vi kunna ha permanenta lokaler för levande musik som ska drivas med samma målsättning som dessa konserter.

Detta var en kort presentation,
Vill ni veta mera kan ni ringa oss!

Vänliga hällsningar

Mikael Wiehe................................................Larsåke Hjort
Föreningsgatan 10 A....................................Lundbergsgatan 5
211 44 Malmö...............................................217 51 Malmö

I övrigt vill vi tillägga att biljetter till konserterna i Malmö och Lund börjar säljas under innevarande vecka (v. 9) i Lund hos Gleerups, Julius Platthandel samt på AF, och i Malmö på SDS-centralen, Gustav Adolfs Torg och hos Rolli’s skivaffär på Davidshallstorg 6.

  Malmö den 26 februari 1973/låh